1979

Mad Max
6.9
Bluray

Mad Max

Apr. 12, 1979

Mad Max

داستان فیلم Mad Max 1979 : مکس دیوانه 1979 ؛ در دنیایی بهم ریخته و عجیب و غریب ، یک پلیس کینه توز استرالیایی برای متوقف کردن یک گروه بسیار خطرناک ...
Apocalypse Now
8.4
Bluray

Apocalypse Now

Aug. 15, 1979

Apocalypse Now

یک افسر ارتش آمریكایی كه در ویتنام مشغول خدمت است وظیفه دارد یك سرهنگ خائن نیروهای ویژه را كه خود را خدا می داند، ترور کند.