1998

Saving Private Ryan
8.6
Bluray

Saving Private Ryan

Jul. 24, 1998

Saving Private Ryan

به دنبال زمین های نورماندی، گروهی از سربازان آمریکایی پشت خطوط دشمن می روند تا یک چترباز را که برادرانش در حین انجام عملیات کشته شده اند، نجات دهند.
American History X
8.5
Bluray

American History X

Oct. 30, 1998

American History X

یک تازه نازی شده سابق سعی دارد جلوی برادر کوچکتر خود را از قرار گرفتن در همان مسیر اشتباهی که خودش قرار گرفت ، باز دارد.
City of Angels
6.7
Bluray

City of Angels

Apr. 10, 1998

City of Angels

فرشته‌ای که مامور هدایت ارواح مردگان پس از مرگ آنهاست، به اقتضای وظیفه‌اش، با آدم‌ها و زندگی آنها آشنا می‌شود. زندگی آدم‌ها روی زمین برای او ...