1999

The Green Mile
8.6
Bluray

The Green Mile

Dec. 10, 1999

The Green Mile

زندگی نگهبانان در قطار مرگ تحت تأثیر یکی از اتهامات آنها قرار گرفته است: یک مرد سیاه پوست متهم به قتل کودک و تجاوز جنسی ، اما دارای یک توانایی ...
Star Wars: Episode I – The Phantom Menace
6.5

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace

فدراسیون تجاری، رفت وآمد به سیاره صلح جو نابو را به منظور حل یک کشمکش تجاری کهکشانی مسدود کرده‌است. صدراعظم والوروم، رئیس مجلس سنای جمهوری ...
The Matrix
8.7
Bluray

The Matrix

Mar. 30, 1999

The Matrix

ماتریکس داستان یک هکر کامپیوتر در قرن 22 را بازگو می کند که به گروهی از شورشیان زیرزمینی می پیوندد که با ابرکامپیوتر های قدرتمندی که بر زمین ...
Fight Club
8.8
Bluray

Fight Club

Oct. 15, 1999

Fight Club

یک کارمند ساده که از بی خوابی رنج می برد و یک صابون ساز عجیب با هم باشگاه مبارزه زیرزمینی ای را ایجاد می کنند اما داستان تنها به اینجا ختم نمی ...